Notulen

De Dorpsraad Erp leden vergaderen een keer per maand, u bent welkom deze vergaderingen bij te wonen of uw eigen vragen/opmerkingen in te brengen. Bent u niet aanwezig en wilt u graag weten wat er besproken wordt tijdens deze vergaderingen? Hier kunt u de meest recente notulen terugvinden. Wilt u minder recente notulen teruglezen, dan is het mogelijk deze via het secretariaat op te vragen. 

Doelstelling van de Dorpsraad Erp: Het vormen van een overlegstructuur tussen de inwoners van Erp en het gemeentebestuur van Meierijstad teneinde de leefbaarheid in Erp te bevorderen en de belangen van de plaatselijke bevolking zo goed mogelijk te behartigen.

Contactgegevens Dorpsraad Erp

Secretariaat Dorpsraad Erp

Social media :

©Copyright 2024 - ViaConcepts