De Raad & Werkwijze

De Dorpsraad Erp & Werkwijze

Wim van Geelkerken

Voorzitter
Stuur een e-mail

Frits van den Tillaart

Penningmeester
Stuur een e-mail

Colet Timmers

Secretaris
Stuur een e-mail

Caro Vilier

Bestuurslid
Stuur een e-mail

Suzanne Offermans

Bestuurslid
Stuur een e-mail

Aron Evers

Bestuurslid
Stuur een e-mail

Joost de Krieger

Bestuurslid
Stuur een e-mail
Beleidsvelden & Uitwerking

Binnen dit beleidsveld valt o.a. een nieuwbouwproject als De Bolst. Op De Bolst worden in verschillende fases diverse soorten woningen en kavels op de markt gebracht. De Dorpsraad zet zich in voor het bouwen naar behoefte en de ontwikkeling een wijk die een prettige leefomgeving vormt.

Enkele zaken die ook onder dit beleidsveld vallen zijn de mobiliteitsvisie van de gemeente Meierijstad, de herinrichting van het Hertog Janplein, de reconstructie van bepaalde wijken of straten, o.a. in het kader van het project Vitaal Buitengebied van de gemeente Meierijstad, IGPB (integrale gebiedsbeheersplannen) en IBOR (integraal beheer openbare ruimte). Met andere woorden: Het geeft inzicht in de huidige stand van het onderhoud, de wensen en de verwachtingen voor de toekomst voor de openbare ruimte, met als doel ons mooie Erp nog mooier te maken.

Onder dit beleidsveld vallen zaken als het project Vitaal Buitengebied van de gemeente Meierijstad en IGPB (integrale gebiedsbeheersplannen) en IBOR (integraal beheer openbare ruimte). Met andere woorden: Het geeft inzicht in de huidige stand van het onderhoud, de wensen en de verwachtingen voor de toekomst.

De Dorpsraad ondersteunt het welzijn van alle inwoners van Erp. Ouderen en jongeren worden daarbij niet vergeten door regelmatig in gesprek te gaan met instanties die een belangrijke rol spelen bij de leefbaarheid in ons dorp.

Om bij te dragen aan de leefbaarheid van Erp zijn we als Dorpsraad betrokken bij verschillende projecten. Zo hebben we een werkgroep die meedenkt over de invulling voor een definitief Corona-gedenkteken. Daarnaast zijn we ook bezig met de leefbaarheidsmonitor die is afgenomen in de gemeente Meierijstad, het opstarten van een project als WhatsApp Buurtpreventie en zijn we betrokken bij het plaatsen en de verspreiding van AED’s. Een werkgroep is hierin actief om het aantal AED’s goed verdeeld te hebben over het gehele dorp en buitengebieden zodat er altijd een AED in de buurt is wanneer levens op het spel staan.

Het is belangrijk dat de leefbaarheid voor al onze dorpsbewoners gewaarborgd blijft, hiervoor is ondersteuning nodig van vrijwilligers, financiële middelen en wetgeving. De Dorpsraad probeert hierin een bemiddelde rol  te spelen.

Projecten en activiteiten die betrekking hebben op sport- en het verenigingsleven van Erp vallen onder dit beleidsveld. Omnipark De Brug is momenteel een belangrijke ontwikkeling waaraan wij een steentje proberen bij te dragen.

Ten behoeve van de saamhorigheid en een actief dorpsleven zijn wij als Dorpsraad ook bezig met het organiseren van de intocht van de Prins en Vorst op de zaterdagmiddag met carnaval. Daarnaast is de Dorpsraad aangesloten bij het bestuur van de S.K.V. (Stichting Kermissen Veghel) voor het vertegenwoordigen van de kermis in Erp.

Ook organiseert de Dorpsraad jaarlijks ‘Erp ontmoet’ waarbij alle inwoners zijn uitgenodigd om onder het genot van een hapje en drankje elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen. We hopen dit evenement uit te gaan breiden met een uitnodiging voor alle nieuwe inwoners van Erp zodat ook zij op een andere manier kunnen kennismaken met Erp en haar bewoners.

Jaarlijks organiseert de Dorpsraad ‘Erp ontmoet’ waarbij alle inwoners zijn uitgenodigd om onder het genot van een hapje en drankje elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen. We hopen dit evenement uit te gaan breiden met een uitnodiging voor alle nieuwe inwoners van Erp zodat ook zij op een andere manier kunnen kennismaken met Erp en haar bewoners.

Momenteel hebben we een werkgroep die meedenkt aan de invulling voor een definitief Corona-gedenkteken. Maar ook de leefbaarheidsmonitor die is afgenomen in de gemeente Meierijstad valt onder dit beleidsveld. Evenals een op te starten project als WhatsApp Buurtpreventie.

Via onze website, social media en de Erpse krant informeren we de bewoners over de onderwerpen die op onze vergadering aan bod komen en andere actuele zaken die relevant zijn voor onze dorpsbewoners. Iedereen die een onderwerp op de agenda wil zetten kan ons mailen, ons inloopuur bezoeken tijdens onze vergadering of een van de bestuursleden persoonlijk aanspreken. Wij roepen al onze bewoners op om met ons mee te denken en ons laagdrempelig te benaderen met ideeën of suggesties.

Ook het maandelijkse nieuwsmoment wat gekozen wordt door de Dorpsraad en wordt gepubliceerd in de Erpse Krant behoort tot dit beleidsveld.

Doelstelling Dorpsraad

Het vormen van een overlegstructuur tussen de inwoners van Erp en het gemeentebestuur van Meierijstad teneinde de leefbaarheid in Erp te bevorderen en de belangen van de plaatselijke bevolking zo goed mogelijk te behartigen.

Contactgegevens Dorpsraad Erp

Secretariaat Dorpsraad Erp

Social media :

©Copyright 2022 - Criativo