De Raad & Werkwijze

De Dorpsraad Erp & Werkwijze
Beleidsvelden & Uitwerking

Wim van Geelkerken

Bouw & Infra
Zorg & Welzijn
Sport & Vrije tijd
Economie & Cultuur
Leefbaarheid algemeen

Voorzitter
Stuur een e-mail

Frits van den Tillaart

Bouw & Infra
Zorg & Welzijn
Sport & Vrije tijd
Economie & Cultuur

Penningmeester
Stuur een e-mail

Colet Timmers

ICT, PR en Social Media
Leefbaarheid algemeenSecretaris
Stuur een e-mail

Caro Vilier

Natuur & Milieu
Zorg & Welzijn
Economie & Cultuur


Bestuurslid
Stuur een e-mail

Suzanne Offermans

Zorg & WelzijnBestuurslid
Stuur een e-mail

Aron Evers

Zorg & Welzijn
ICT, PR en Social Media
Sport & Vrije tijd

Bestuurslid
Stuur een e-mail

Joost de Krieger

Bouw & Infra
ICT, PR en Social Media
Sport & Vrije tijd
Leefbaarheid algemeen

Bestuurslid
Stuur een e-mail

Binnen dit beleidsveld valt o.a. een nieuwbouwproject als De Bolst. Op De Bolst worden in verschillende fases diverse soorten woningen en kavels op de markt gebracht. De Dorpsraad zet zich in voor het bouwen naar behoefte en de ontwikkeling een wijk die een prettige leefomgeving vormt. Enkele zaken die ook onder dit beleidsveld vallen zijn de mobiliteitsvisie van de gemeente Meierijstad, de herinrichting van het Hertog Jan-plein, de reconstructie van bepaalde wijken of straten.

Onder dit beleidsveld vallen zaken als het project Vitaal Buitengebied van de gemeente Meierijstad en IGPB (integrale gebiedsbeheersplannen) en IBOR (integraal beheer openbare ruimte). Met andere woorden: Het geeft inzicht in de huidige stand van het onderhoud, de wensen en de verwachtingen voor de toekomst.

De Dorpsraad ondersteunt het welzijn van alle inwoners van Erp. Ouderen en jongeren worden daarbij niet vergeten door regelmatig in gesprek te gaan met instanties (deelname in commissies in de seniorenraad) die een belangrijke rol spelen bij de leefbaarheid in ons dorp. Om bij te dragen aan de leefbaarheid van Erp zijn we als Dorpsraad betrokken bij verschillende projecten. We zijn bezig met de leefbaarheidsmonitor die is afgenomen in de gemeente Meierijstad, het opstarten van een project als WhatsApp Buurtpreventie. 

Projecten en activiteiten die betrekking hebben op sport- en het verenigingsleven van Erp vallen onder dit beleidsveld. Omnipark De Brug is momenteel een belangrijke ontwikkeling waaraan wij een steentje proberen bij te dragen. Ten behoeve van de saamhorigheid en een actief dorpsleven zijn wij als Dorpsraad ook bezig met het organiseren van de intocht van de Prins en Vorst op de zaterdagmiddag met carnaval. Daarnaast is de Dorpsraad aangesloten bij het bestuur van de S.K.V. (Stichting Kermissen Veghel) voor het vertegenwoordigen van de kermis in Erp.

Nieuwe ontwikkelingen binnen Erp of omstandigheden die leiden tot betrokkenheid van de Dorpsraad. In deze situaties kan ondersteuning verleend worden of kunnen er werkgroepen opgericht worden die vallen onder de regie van de Dorpsraad

Via onze website, social media en de Erpse krant informeren we de bewoners over de onderwerpen die op onze vergadering aan bod komen en andere actuele zaken die relevant zijn voor onze dorpsbewoners. Iedereen die een onderwerp op de agenda wil zetten kan ons mailen, ons inloop uur bezoeken tijdens onze vergadering of een van de bestuursleden persoonlijk aanspreken. Wij roepen al onze bewoners op om met ons mee te denken en ons laagdrempelig te benaderen met ideeën of suggesties.

Doelstelling Dorpsraad

Het vormen van een overlegstructuur tussen de inwoners van Erp en het gemeentebestuur van Meierijstad teneinde de leefbaarheid in Erp te bevorderen en de belangen van de plaatselijke bevolking zo goed mogelijk te behartigen.

Contactgegevens Dorpsraad Erp

Secretariaat Dorpsraad Erp

Social media :

©Copyright 2024 - ViaConcepts