Buurt Informatie Netwerk (BIN)

Buurt Informatie Netwerk

Het Buurt Informatie Netwerk is een samenwerkingsverband tussen bewoners, politie en gemeente.
Het doel is om de veiligheid in Erp te verbeteren.

Het project draagt bij tot:
• het verhogen van de algemene veiligheidsgevoelens;
• het bevorderen van de sociale controle en
• het verspreiden van de preventiegedachte

Om dit te bereiken wisselen de straatcoördinatoren en de politie regelmatig informatie uit.

Werken aan veiligheid

Om dit te bereiken wisselen de straatcoördinatoren en de politie regelmatig informatie uit. Hierdoor wordt er gericht gewerkt aan een groter bewustzijn van veiligheid en vermindert de criminaliteit. Buurtbewoners worden bij het werk van de politie betrokken. BIN draagt bij aan een fijner en veiliger Erp.

Wat vragen we van buurtbewoners?
Heel weinig. Het enige wat wij van buurtbewoners vragen is de naam, het telefoonnummer en mailadres door te geven aan de buurtcoördinator. De buurtbewoners zijn dan opgenomen in het BIN-netwerk en ontvangen dan automatisch berichten over inbraken en verdachte personen of situaties. Het BIN maakt buurtbewoners alert.

Aan buurtbewoners wordt nadrukkelijk gevraagd om opmerkzaam en waakzaam te zijn en ieder verdacht feit, persoon of voertuig op te merken. Deze gegevens worden gemeld bij de politie waarna deze actie kan ondernemen.

Wat houdt een Buurt Informatie Netwerk in?
De buurtbewoners die zich hebben aangemeld voor het BIN worden via een maandelijks overzicht op de hoogte gehouden van de gebeurtenissen in de wijk/het dorp. Deze berichten zijn via deze website terug te vinden. Denk hierbij aan inbraak, diefstal, vernieling, oplichting, maar ook verdachte personen of auto’s. Daarnaast krijgen buurtbewoners ook handige tips en adviezen om inbrekers buiten je huis te houden.

 

Doelstelling Dorpsraad

Het vormen van een overlegstructuur tussen de inwoners van Erp en het gemeentebestuur van Meierijstad teneinde de leefbaarheid in Erp te bevorderen en de belangen van de plaatselijke bevolking zo goed mogelijk te behartigen.

Contactgegevens Dorpsraad Erp

Secretariaat Dorpsraad Erp

Social media :

©Copyright 2024 - ViaConcepts