Dorpsraad Erp

De schakel tussen de inwoners van Erp en het gemeentebestuur van Meierijstad. 

De Dorpsraad Erp

Maak kennis met de dorpsraad

De dorpsraad bestaat op dit moment uit 7 personen. Onze missie is het behouden en verbeteren van de leefbaarheid in Erp. We stellen werkgroepen op die zich bezighouden met bepaalde projecten en activiteiten in het dorp. Als er zaken zijn waarin de dorpsraad een helpende hand kan toesteken dan bieden wij de mogelijkheid om een afspraak te maken.

Nieuwsberichten

Hieronder treft u de meest recente nieuwsberichten aan. Wilt u een overzicht van alle nieuwsberichten, klikt u in het menu dan op “Nieuws”.

Speerpunten 2024 & 2025

1

Realisatie Omnipark De Brug

We zijn inmiddels in het stadium dat er niet alleen gesproken wordt over de komst van het Omni park maar dat er ook een start gemaakt is met de realisatie. Dit zijn activiteiten die nodig zijn om de werkelijke start van het Onmipark  te kunnen realiseren. De Dorpsraad zal gevraagd en ongevraagd ondersteuning bieden bij de toekomstige acitiviteiten voor het realiseren van het park en MFC

4

Inrichting openbare ruimte

Er zijn diverse ontwikkelingen op dit gebied, de zappers hebben het beheer over het zwerf afval. Dit is een groot succes en we hopen dat de continuiteit gewaarborgd kan blijven. 
Wat betreft het onderhoud van de openbare ruimte in de kern zijn we bezig om werkgroepjes op te zetten die aangewezen projecten gaan onderhouden. Dit doen we in samenwerking met de gemeente zodat deze werkgroepen ook goed gefaciliteerd worden. 

2

Bouwen naar behoefte

We zitten nu in een fase dat de laatste fase van plan de Bolst ontwikkeld wordt. 
We zullen samen met de gemeente gaan kijken waar we in de toekomst de uitbreiding van de woning bouw zullen gaan realiseren. De dorpsraad heeft een werkgroep samengesteld waarbij we samen gekeken hebben waar inbreiding en uitbreiding mogelijk is. Dit is vastgelegd in een schets met daarbij aangegeven welke invulling qua woningbouw en voor welke doelgroepen. 
Dit voorstel gaan we samen met de gemeente bespreken met als doel dat hieruit een plan komt waarmee we de komende jaren de woningbouw gewaarborgd wordt die afgestemd is op de behoefte van de inwoners van Erp 

5

(Woon)voorziening senioren

2 leden van de dorpsraad zijn aangesloten bij de senioren raad. Er zijn al 2 projecten gestart namelijk de verkeersmarkt en de woonmarkt. Beide hebben al plaats gevonden waarbij het bezoekers aantal de verwachting heeft overtroffen. Voor beide projecten zijn volop vervolg sessies gerealiseerd en ingepland voor 2024. Verder zijn er voor 2024 nieuwe projecten ingepland door de seniorenraad. 

3

Leefbaar/gezellig Hertog Janplein

In 2023 is de eerste aanpassing gedaan aan het Hertog Jan plein. In 2024 zal hierop een vervolg komen. De Dorpsraad is hierover in overleg met de gemeente en we gaan er vanuit dat dit dan ook zichtbaar wordt in 2024. 

6

Doelstelling Dorpsraad

Het vormen van een overlegstructuur tussen de inwoners van Erp en het gemeentebestuur van Meierijstad teneinde de leefbaarheid in Erp te bevorderen en de belangen van de plaatselijke bevolking zo goed mogelijk te behartigen.

Contactgegevens Dorpsraad Erp

Secretariaat Dorpsraad Erp

Social media :

©Copyright 2024 - ViaConcepts