Dorpsraad Erp

De schakel tussen de inwoners van Erp en het gemeentebestuur van Meierijstad. 

De Dorpsraad Erp

Maak kennis met de dorpsraad

De dorpsraad bestaat op dit moment uit 7 personen. Onze missie is het behouden en verbeteren van de leefbaarheid in Erp. We stellen werkgroepen op die zich bezighouden met bepaalde projecten en activiteiten in het dorp. Als er zaken zijn waarin de dorpsraad een helpende hand kan toesteken dan bieden wij de mogelijkheid om een afspraak te maken.

Nieuwsberichten

Hieronder treft u de meest recente nieuwsberichten aan. Wilt u een overzicht van alle nieuwsberichten, klikt u in het menu dan op “Nieuws”.

Speerpunten 2022 & 2023

1

Realisatie Omnipark De Brug

Realisatie en borgen van Omnipark de Brug. Het nieuwe college geeft prioriteit aan dit project.
Alleen al komend jaar wil het college voor 40 miljoen euro aan projecten uitvoeren. De helft van het geld gaat al op aan het realiseren van het Omnipark in Erp, een multifunctioneel sportpark dat er na jaren praten toch echt gaat komen.

4

Inrichting openbare ruimte

(groenvoorziening, zwerfafval en hondenpoep)
Onderhoud openbare ruimte moet naar een hoger niveau, dit speelt in meerdere kernen van Meierijstad.

2

Bouwen naar behoefte

De voorbereiding van Fase 5 is gestart en de verkoop zal volgend jaar in kwartaal 2 hoogst waarschijnlijk plaatsvinden.
De Dorpsraad heeft minimaal 1 keer in de 2 maanden overleg met de gemeente en/of Janssen de Jong betreft de ontwikkeling en vooruitgang van de volgende fase.

5

(Woon)voorziening senioren

2 leden van de dorpsraad hebben plaats genomen in 2 commissie in de seniorenraad. De commissies zijn Wonen en veiligheid en Zorg en welzijn.

3

Leefbaar/gezellig Hertog Janplein

De eerste aanpassingen zijn dit jaar uitgevoerd in de vorm van het plaatsen van de dorpspomp met 2 zitbanken. Verder is er in deze hoek nieuwe beplanting aangebracht. In 2023 moet hierop een vervolg komen i.o.m. de gemeente.

6

100% Dekking AED’s in Erp

De 100% dekking is gerealiseerd. AED in de buurt is wanneer levens op het spel staan. Zij nemen ook het initiatief om de reanimatie cursussen up to date te houden. Het is belangrijk dat de leefbaarheid voor al onze dorpsbewoners gewaarborgd blijft, hiervoor is ondersteuning nodig van vrijwilligers.
Doelstelling Dorpsraad

Het vormen van een overlegstructuur tussen de inwoners van Erp en het gemeentebestuur van Meierijstad teneinde de leefbaarheid in Erp te bevorderen en de belangen van de plaatselijke bevolking zo goed mogelijk te behartigen.

Contactgegevens Dorpsraad Erp

Secretariaat Dorpsraad Erp

Social media :

©Copyright 2022 - Criativo